Poradnik dla wykładowców dotyczący obsługi portalu edukacyjnego IKAR oraz tworzenia wideokonferencji Google Meet

Szkolenie dla wykładowców z Systemem Obsługi Toku Studiów VERBIS, który jest kompleksowym rozwiązaniem wspierającym pracę administracji uczelni, obsługę procesu kształcenia oraz przyspieszającym przepływ informacji pomiędzy pracownikami dydaktycznymi, pracownikami BOS i studentami.

Materiały pomocnicze dla nauczycieli języka angielskiego Studium Języków Obcych