Poradnik dla wykładowców dotyczący obsługi portalu edukacyjnego IKAR oraz tworzenia wideokonferencji Google Meet

Szkolenie dla wykładowców z Systemem Obsługi Toku Studiów VERBIS, który jest kompleksowym rozwiązaniem wspierającym pracę administracji uczelni, obsługę procesu kształcenia oraz przyspieszającym przepływ informacji pomiędzy pracownikami dydaktycznymi, pracownikami BOS i studentami.

Kurs z przedmiotu Materiałoznawstwo w logistyce lotnictwa, prowadzony dla studentów cywilnych grupy LG1. Zawiera warunki zaliczenia przedmiotu oraz materiały potrzebne do jego realizacji części teoretycznej przedmiotu, tj. tematy i zagadnienia do ich opracowania, ewentualnie wskazówki, treści i rozwiązania przykładowych zadań z tematów możliwych do realizacji w formie e-learning oraz zadania do rozwiązania w ramach pracy własnej.