Materiały do ćwiczeń i konserwatoriów z przedmiotu Seminarium doktorskie

Kurs zawiera materiały pomocnicze przy tworzeniu własnych planów zawodowych, poszerzaniu kompetencji. Umożliwia  przygotowanie się na spotkanie z rynkiem pracy, wymaganiami pracodawców, ułatwia sporządzenie właściwej wersji  zawodowego życiorysu czy listu motywacyjnego.  

Przygotowanie słuchaczy do wykonania pracy doktorskiej.

Kurs obejmuje uzyskanie podstawowej wiedzy i umiejętności w zakresie uzyskania zdolności do wsparcia medycznego działań w związku z występowaniem stanu epidemii zachorowań COVID-19.

Kurs dla osób, które zamierzają uzyskać certyfikat znajomości programu SOLIDWORKS, który poprzedzony jest egzaminem.