Studia podyplomowe - Gotowość bojowa i mobilizacyjna.