Zajęcia obejmują 7 godz. wykładów i 8 godz. ćwiczeń. Przedmiot kończy się zaliczeniem na ocenę. Tematyka kursu obejmuje: organizację i zadania SAR, organizację ratownictwa w portach lotniczych, morską służbę poszukiwania i ratownictwa oraz bojowe poszukiwanie i ratownictwo.