Przeszkolenie techniczne personelu latającego na śmigłowiec W-3 "Sokół" z zakresu Ratownictwa Wysokościowego.