Egzamin w podkategorii A2 kategorii „otwartej” zgodnie z rozporządzeniem wykonawczym (UE) 2019/947 z dnia 24.05.2019r.