Kurs zawiera tematy prezentujące następujące treści: Zagrożenia bezpieczeństwa operacji lotniczych; Służba bezpieczeństwa lotów. Organizacja, zasady i zakres działania służby bezpieczeństwa lotów w lotnictwie cywilnym i państwowym; Strategie zarządzania bezpieczeństwem w organizacjach; System Zarządzania Bezpieczeństwem (SMS); Zarządzanie ryzykiem w organizacji lotniczej; Modelowanie i badanie wypadków i incydentów lotniczych.