Materiały związane z zajęciami Aerodynamiki i Mechaniki lotu kursu podstawowego BSP (8217186)