Kurs studiów podyplomowych s. 2. bezpieczeństwo lotnicze studia  niestacjonarne.