Zagrożenia dla środowiska wynikające z zagrożeń militarnych i niemilitarnych.
Główne zagrożenia dla środowiska naturalnego związane z techniką wojskową oraz środkami walki.
Postępowanie z odpadami i substancjami niebezpiecznymi powstającymi w wyniku eksploatacji uzbrojenia i sprzętu wojskowego.
Ochrona środowiska przez pododdziały na poligonach, ośrodkach ćwiczeń i w działaniach taktycznych.