Przedmiot Zarządzanie Strategiczne Organizacją Lotniczą  jest przedmiotem specjalnościowym prowadzonym ze studentami studiów podyplomowych.  Przedmiot jest realizowanym w formie wykładów (7 godzin) i ćwiczeń (8 godzin).

Wymagania wstępne do przedmiotu:

- znajomość elementarnych podstaw wiedzy w zakresie ekonomii, organizacji i zarządzania, prawa lotniczego i polityki lotniczej;

- umiejętności zdobywania wiedzy i jej wykorzystania w procesie studiowania;

- umiejętności komunikacji interpersonalnej i pracy w zespołach zadaniowych.