Przedmiot w ramach kursu doskonalącego 8217061 - Szkolenie specjalistyczne pilotów doświadczalnych wykonujących loty próbne na śmigłowcach - szkolenie do uzyskania uprawnień pilota doświadczalnego II klasy