Treścią kursu jest problematyka zarządzania kryzysowego w lotnictwie