Kurs języka angielskiego dla kursantów SJO LAW na poziomie 1 wg STANAG 6001