Kurs jest prowadzony dla kursantów SJO, przygotowuje do egzaminu na poziomie 2 wg STANAG 6001