Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów ze zmianami w Kodeksie pracy oraz w prawach euro pracownika, nowoczesnymi metodami zatrudniania pracowników oraz wskazanie metod zarządzania kompetencjami pracowników sektora lotniczego.