Ważne informacje

!!! UWAGA KURSANCI !!!

by Konrad Kuźma -

Wiadomość dotyczy słuchaczy kursów specjalistycznych realizowanych przez Lotniczą Akademię Wojskową

W celu zalogowania się do platformy IKAR należy logować się danymi w postaci:
Nazwa użytkownika/identyfikator: adres mailowy w domenie @law.edu.pl
Hasło: Numer PESEL poprzedzony literkami St (duże S, małe t)

PRZYKŁAD LOGOWANIA dla słuchacza: Jan Kowalski, PESEL 89102905678
Nazwa użytkownika/identyfikator: jkowalski678@law.edu.pl
hasło: St89102905678

Hasło w postaci "StPESEL" jest hasłem startowym, które należy zmienić po pierwszym logowaniu.

Jeśli zapomniałeś hasła do portalu IKAR, proszę napisać wiadomość na ikar_wsparcie@law.mil.pl z uczelnianej skrzynki pocztowej z prośbą o ustawienie nowego hasła.

Jeśli zapomniałeś hasła do uczelnianej skrzynki pocztowej, proszę napisać wiadomość na pomoc@law.mil.pl.

!!! UWAGA STUDENCI !!! (Nie dotyczy studentów I roku s. zimowy 2021)

by Konrad Kuźma -

Zgodnie z polityką haseł, hasło do Office365 za pomocą którego logujesz się do portalu IKAR wygasa po upływie 180 dni. Aby ustrzec się przed wygaśnięciem hasła należy przed tym terminem zalogować się do Office365 i samodzielnie zmienić hasło (https://account.activedirectory.windowsazure.com/ChangePassword.aspx). Czternaście dni przed upływem ważności hasła Student jest o tym fakcie informowany za pomocą wiadomości mailowej od Microsoft. W przypadku wygaśnięcia lub zagubienia hasła należy przejść procedurę odzyskiwania hasła na stronie: https://passwordreset.microsoftonline.com/ zgodnie z punktami 2-7 opisanymi tutaj: https://ikar.law.mil.pl/mod/page/view.php?id=333, nowe hasło otrzymasz w wiadomości e-mail na adres w domenie @wsosp.edu.pl. 

Jeśli nie masz dostępu do uczelnianej skrzynki pocztowej skontaktuj się z administratorem kont pocztowych pod adresem helpdesk@law.mil.pl

Older topics...