Przedmiot dotyczy użycia lotnictwa w wojskach lotniczych