Jak założyć kurs?

Na platformie IKAR najlepszą metodą na założenie kursu przez Wykładowcę LAW jest skorzystanie z odnośnika Zamów kurs w menu użytkownika (na górze strony w prawym rogu) oraz wypełnienie formularza zgłoszeniowego. Dostęp do formularza zgłoszeniowego jest możliwy również poprzez zakładkę Moje menu >> Zapisy na zajęcia, gdzie na dole strony pojawia się uprawnionym osobom przycisk Zamów kurs.

W terminie do 48h otrzymacie Państwo od administratora wiadomość zwrotną z odnośnikiem do kursu o ile zostanie zatwierdzony.

W formularzu zamówienia kursu wykładowca składający zamówienie na kurs powinien wypełnić następujące pozycje (obowiązkowe są oznaczone w formularzu wykrzyknikiem w czerwonym kółku, ale ze swej strony prosimy również o wypełnienie pola "Streszczenie"):

  • !Długa nazwa kursu: powinna zawierać nazwę przedmiotu, następnie po myślniku stopień, tytuł naukowy wykładowcy oraz pierwszą literę imienia i nazwisko oddzielone kropką, a na końcu po myślniku skrót nazwy grupy dziekańskiej np. "Matematyka - dr J.Kowalski - CL1";
  • !Krótka nazwa kursu: powinna zawierać numer katalogowy przedmiotu z Wirtualnego Dziekanatu, po myślniku inicjały pisane wielkimi literami, wszystko ujęte w nawiasy kwadratowe np: "[L.SIK107.C.A-JK]";
  • W oknie !Kategoria kursu proszę wybrać proponowaną kategorię z listy dostępnych kategorii (semestr studiów na danym kierunku);
  • W streszczeniu podać można KRÓTKIE streszczenie o charakterze promocyjnym w ilości do 500 znaków.
  • !Informacja dodatkowa: należy podać informacje które pomogą umieścić kurs we właściwym miejscu na platformie (takie jak rok studiów, kierunek, specjalność / specjalizacja), dodatkowo prosimy w tym miejscu zaznaczyć czy przedmiot, którego dotyczy kurs, będzie prowadzony przez jednego wykładowcę czy przez kilka osób.

UWAGA

Każdorazowo w nowym roku akademickim należy zgłaszać zapotrzebowania na nowy kurs. Kursy z poprzedniego roku akademickiego będą archiwizowane przez administratorów.

Prosimy nie przedłużać kursów na nowy rok akademicki, tylko utworzyć kopię zapasową, którą samodzielnie można zaimportować do nowo utworzonego kursu.