Prawo Lotnicze - przedmiot realizowany w ramach Programu niestacjonarnych studiów podyplomowych w specjalności Bezpieczeństwo lotnicze -  prowadzący wykłady i ćwiczenia