Kurs zawiera treści dotyczące zintegrowanego procesu szkolenia wojskowego w SZ RP oraz przestawia i charakteryzuje formy działalności szkoleniowo-metodycznej w zależności od poziomu sztuki wojennej