Kurs 217002-Zarządzanie w lotnictwie oraz zabezpieczenie operacji lotniczych