Kurs na poziomie 3 wg STANAG 6001 przygotowujący do uzupełnienia brakujących sprawności językowych