1. Podstawowe pojęcia i definicje z zakresu aerodynamiki i mechaniki lotu.
2. Charakterystyka geometryczna profilu i płata nośnego. Powstawanie sił aerodynamicznych.
3. Siły aerodynamiczne
4. Urządzenia aerodynamiczne
5. Biegunowa aerodynamiczna oraz właściwości lotne
6. Siły działające na BSP w locie.
7. Zespół napędowy.
8. Osiągi.
9. Ograniczenia w użytkowaniu BSP
10. Użytkowanie BSP w warunkach specyficznych.