1. Przepisy międzynarodowe i krajowe w zakresie komunikacji lotniczej.
2. Podstawy telekomunikacji lotniczej.
3. Urządzenia radiowe do komunikacji lotniczej.
4. Przepisy prowadzenia korespondencji radiowej.
5. Prowadzenie korespondencji radiowej.