Kurs zawiera treści dotyczące różnych form zintegrowanego szkolenia wojskowego ze szczególnym uwzględnieniem działalności szkoleniowo-metodycznej