Kurs doskonalący z języka angielskiego, poziom 3 wg STANAG 6001. Kurs obejmuje doskonalenie wszystkich sprawności językowych, ze szczególnym uwzględnieniem pisania i mówienia. Zawiera materiały tematyczne pozwalające na rozwój słownictwa z różnych dziedzin życia społecznego i zawodowego, przykładowe  zadania egzaminacyjne oraz ćwiczenia gramatyczne.