W wyniku opanowania treści programowych przedmiotu słuchacz powinien:

a)  znać:

–      zasady obliczania masy i wyważenia BSP;

–      zasady obliczania osiągów BSP;

–      zasady planowania lotu,

b)  umieć:

–      wypełnić operacyjny plan lotu;

–      zaplanować lot,