W wyniku opanowania treści programowych przedmiotu słuchacz powinien:

a)  znać:

–      ogólną budowę statku powietrznego;

–      materiały konstrukcyjne stosowane w budowie BSP;

–      budowę śmigła i zasady jego pracy;

–      silniki wykorzystywane w BSP,

b)  umieć zakwalifikować system BSP do określonej grupy na podstawie jego budowy i rodzaju napędu,

c)  potrafić bezpiecznie eksploatować akumulatory.