W wyniku opanowania treści programowych przedmiotu słuchacz powinien:

a)  znać:

–      sensory przenoszone na pokładach BSP;

–      ograniczenia sensorów przenoszonych na pokładach BSP;

–      uzbrojenie przenoszone przez BSP,

b)  umieć zidentyfikować użyty sensor na podstawie obrazu,

c)  potrafić dobrać typ sensora do prowadzenia rozpoznania w różnych warunkach obserwacyjnych.