Realizowany według programu szkolenia słuchaczy kursu doskonalącego. Szkolenie podstawowe operatorów bezzałogowych statków powietrznych (BSP) o masie startowej do 150 kg.