Celem kursu jest przeszkolenie technicznego personelu latającego (techników pokładowych) na śmigłowiec Mi-17 w zakresie obsługi urządzeń elektrycznych. Zakres wiedzy obejmuje następującą problematykę z poniższych zagadnień::  

1. Sieć elektryczna śmigłowca. 

2. Układ zasilania śmigłowca (UEE PS, UEE PP).

3. Instalacja oświetleniowa i sygnalizacyjna (włącznie z NVG).

4. Instalacje elektryczne śmigłowca (instalacje p.oblodz., ppoż, ogrzewania i wenylacji, itp.).

5. Instalacja rozruchowa silników.