Wykłady i ćwiczenia z przedmiotu Bezpieczeństwo cyberprzestrzeni RP (II semestr, studia podyplomowe).