Kurs ma zapoznać studentów z problemem oddziaływania usług przewozu lotniczego na środowisko naturalne.