Kurs ma na celu zapoznać studentów z problemem oddziaływania usług przewozu lotniczego na środowisko.