Kurs języka angielskiego na poziomie 1 wg STANAG 60001 przeznaczony dla personelu wojskowego.