Środowisko zagrożeń kryzysowych organizacji lotniczej. Definicja i klasyfikacja sytuacji kryzysowych w lotnictwie. System zarządzania kryzysowego portu lotniczego, organizacja i funkcjonowanie. Obieg informacji i tryb informowania o zaistnieniu sytuacji kryzysowej w organizacji lotniczej. Współdziałanie podsystemu reagowania kryzysowego lotniska z lokalnym systemem zarządzania kryzysowego.