Przedmiot "Zarządzanie bezpieczeństwem w lotnictwie" w ramach Studiów Podyplomowych o specjalności "1217002-Zarządzanie w lotnictwie oraz zabezpieczenie operacji lotniczych' prowadzony na 2. semestrze. Wykłady i ćwiczenia.