Celem kursu w zakresie realizacji przedmiotu pt.:  "Meteorologia lotnicza" jest przygotowanie studenta do realizacji zadań szczebla taktyczno-operacyjnego oraz pogłębienie wiedzy słuchaczy z obszaru meteorologii lotniczej w aspekcie zabezpieczenia lotów.