Celem kursu jest doskonalenie języka angielskiego na poziomie 3 wg. normy STANAG 6001 , ze szczególnym uwzględnieniem sprawności mówienia i pisania.

Kurs obejmuje powtórzenie wybranych zagadnień gramatyki języka angielskiego, materiały i ćwiczenia leksykalne, instrukcje do doskonalenia sprawności pisania oraz testy i zadania egzaminacyjne.