Egzamin końcowy

Szkolenie do uzyskania certyfikatu kompetencji pilota bezzałogowego statku powietrznego (BSP) do wykonywania operacji w kategorii „szczególnej” według Krajowego Scenariusza Standardowego NSTS-06

Kod kursu: 8217206