Przedmiot Zarządzanie Strategiczne Organizacją Lotniczą jest przedmiotem prowadzonym ze studentami studiów podyplomowych na pierwszym semestrze.  Przedmiot jest realizowany
w formie wykładów (7 godzin) i ćwiczeń (8 godzin).

Wymagania wstępne:

-  znajomość elementarnych podstaw wiedzy w zakresie ekonomii, organizacji i zarządzania;

-  umiejętności zdobywania wiedzy i jej wykorzystania w procesie studiowania;

- umiejętności komunikacji interpersonalnej.