Przedmiot Prawo Lotnicze realizowane na St. Podypl. kierunek: Bezpieczeństwo Narodowe w specjalności: Bezpieczeństwo Lotnicze , sem I.