Zakres przedmiotu: bezpieczeństwo w ujęciu ogólnym, zagrożenia bezpieczeństwa w lotnictwie, służby bezpieczeństwa lotów w lotnictwie cywilnym i państwowym, ochrona lotnictwa przed zagrożeniami, badania wypadków i incydentów lotniczych, profilaktyka bezpieczeństwa lotniczego