Dodatkowe materiały z języka angielskiego dla studentów, którzy zaliczyli egzamin na poziomie 3 wg STANAG 6001 i pragną się dalej rozwijać językowo.