Prawo Lotnicze, przedmiot realizowany na Studiach Podyplomowych o specjalności 1217002-Zarządzanie w lotnictwie oraz zabezpieczenie operacji lotniczych, jeden prowadzący wykłady i ćwiczenia