Obowiązki i uprawnienia w zakresie bezpieczeństwa i higieny służby.
Przepisy i zasady bezpieczeństwa i higieny służby obowiązujące podczas szkolenia w wojsku.
Zagrożenia dla zdrowia lub życia występujące podczas szkolenia w wojsku i wymagane środki profilaktyczne.
Podstawowe zasady bezpiecznej obsługi użytkowanych urządzeń i sprzętu wojskowego.
Zagrożenia wypadkowe i zagrożenia dla zdrowia występujące w jednostce wojskowej.
Zagrożenia w wojsku czynnikami szkodliwymi, uciążliwymi i niebezpiecznymi dla zdrowia.