Kurs dotyczy wykładów i ćwiczeń z przedmiotu Przywództwo w dowodzeniu (PwD) dla słuchaczy Legii Akademickiej (moduł oficerski) i zawiera materiały do przygotowania do egzaminu oficerskiego.