Wykłady (10 godzin) z przedmiotu Aerodynamika i mechanika lotu (AML). Przeszkolenie techniczne (naziemne) na samolot PZL M-28PTGC dla pilotów.