Kurs zawiera informacje z zakresu zarządzania bezpieczeństwem w lotniczych organizacjach lotnictwa cywilnego i państwowego.